Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

We Wrocławiu ruszył program udostępniania kompostowników

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Wydział Środowiska i Rolnictwa prowadzi szereg projektów ekologicznych, w które wpisują się także kompostowniki rozdawane mieszkańcom i placówkom oświatowym. Od 2012 roku WSR rozdał ponad 1100 kompostowników. W tym roku również są do oddania kompostowniki.
We Wrocławiu ruszył program udostępniania kompostowników

Celem prowadzonego programu udostępniania kompostowników jest przede wszystkim edukacja mieszkańców oraz zwiększenie ilości odpadów ulegających biodegradacji poddawanych odzyskowi, a tym samym ograniczenie ilości kierowanych do składowania odpadów  komunalnych wytworzonych na terenie Wrocławia. Cieszymy się, że świadomość ekologiczna Wrocławian jest co raz większa.

Zachęcamy mieszkańców Wrocławia posiadających przydomowe ogródki oraz placówki oświatowe położone na terenie miasta do udziału w programie udostępniania kompostowników.

Poniżej szczegóły:

I Warunki użyczenia kompostownika:

1.        O użyczenie kompostownika, może wystąpić każdy mieszkaniec Wrocławia lub placówka oświatowa, który/która:

o        dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób nie stwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich,

o        dysponuje odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji,

o        ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu,

zobowiąże się do składania sprawozdań o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w okresie obowiązywania umowy.

2.        Zainteresowana osoba lub placówka oświatowa wystąpi z wnioskiem o użyczenie kompostownika oraz podpisze umowę użyczenia, z 36 miesięcznym terminem obowiązywania.

3.        Po upływie terminu obowiązywania umowy kompostownik przejdzie na własność użytkownika.

II Zainteresowany kompostowaniem odpadów na własne potrzeby po podpisaniu umowy otrzyma kompostownik oraz:

1.        instrukcję montażu kompostownika,

2.        instrukcję dotyczącą sposobu prowadzenia procesu kompostowania,

3.        informację na temat sposobu określania ilości odpadów poddanych kompostowaniu oraz wzór sprawozdania.

III W ramach umowy użytkownik kompostownika zapewnia:

1.        wykorzystanie  kompostownika  w celu kompostowania wytworzonych przez siebie odpadów zielonych  oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji  zgodnie z instrukcją dołączoną do kompostownika,

2.        należyte użytkowanie i zabezpieczenie oraz wszystkie naprawy, niepodlegające gwarancji, wynikłe podczas eksploatacji kompostownika,

3.        ponadto użytkownik będzie zobowiązany do składania corocznie, w okresie obowiązywania umowy, sprawozdania o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w ciągu roku kalendarzowego.

IV  Dodatkowe informacje:

·        Zakupione dla potrzeb programu kompostowniki mają trwałość określoną na ok. 12 lat oraz są objęte gwarancją producenta w całym okresie obowiązywania umowy.

·        Kompostowniki są w formie złożonej w kartonach o wymiarach 950x290x410 mm.

·        Pojemność kompostownika – 720 l.

·        Kompostownik TERMO–700 pozwala na poddanie kompostowaniu przy pełnym wykorzystaniu i przestrzeganiu zaleceń eksploatacyjnych 1274 kg bioodpadów rocznie, co zostało udokumentowane odpowiednimi badaniami przeprowadzonymi przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

V  Wnioski o  użyczenie kompostowników należy składać  w siedzibie Wydziału Środowiska  i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Bogusławskiego 8, 10, 50-031 Wrocław, pok. 403.  

Termin przyjmowania wniosków - wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym.

O  przyznaniu kompostownika decyduje kolejność złożenia wniosku.

VI Mieszkańcy  Wrocławia   mogą  starać   się  o użyczenie  1 sztuki kompostownika na daną    nieruchomość,  placówki oświatowe max. – 2 sztuki.

VII  Mieszkańcy Wrocławia,  po  podpisaniu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa umowy użyczenia i otrzymaniu protokołu odbioru kompostownika, będą mogli go odebrać osobiście z terenu Kompostowni Odpadów Zielonych przy ul. Janowskiej 5 od poniedziałku do piątku  w godz. od 7.00 do 15.00 lub z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy  ul. Michalczyka 9 we Wrocławiu, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00  oraz  w sobotę w  godz.  od 8.00 do 16.00. W indywidualnych,  uzasadnionych przypadkach możliwe będzie dowiezienie kompostownika bezpośrednio pod adres wskazany przez mieszkańca.  

Opis procedury wraz z potrzebnymi dokumentami do pobrania znajduje się:http://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/9028/udostepnianie-kompostownikow


umo © 2007 - 2020 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
 
Dzisiaj
Poniedziałek 30 marca 2020
Imieniny
Amelii, Dobromira, Leonarda

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl